2023 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mạch rây?

29.4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mạch rây?

A. Mạch rây có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá.

B. Mạch rây gồm các tế bào sống, thiếu đi một số các bào quan.

C. Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá cung cấp cho các cơ quan của cây.

D. Trong cây, mạch rây vận chuyển các chất theo dòng đi xuống.

  • A. Mạch rây có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và lá.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 4: Phân tử, đơn chất, hợp chất | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *