2023 Phương án nào nếu đúng cách hiểu nhan đề Buổi học cuối cùng? | SBT ngữ văn 7 cánh diều

Câu 1. Phương án nào nếu đúng cách hiểu nhan đề Buổi học cuối cùng?

A. Buổi học kết thúc năm học tại ngôi trường của chú bé Phrăng ở vùng An-dát và Lo-ren

B. Buổi học cuối cùng dạy tiếng Pháp của thầy Ha-men, trước khi trường phải dạy bằng tiếng Đức

C. Buổi học cuối cùng của chú bé Phrăng trước khi quân Đức vào chiếm đóng vùng An-dát và Lo-ren

D. Buổi học cuối cùng của chú bé Phrăng trước khi chuyển đến trường mới

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {3; 4; 5; 6}. Tập hợp A \ B bằng | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *