2023 Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

37.11. Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

A. Đài hoa.

B. Tràng hoa.

C. Nụ hoa.

D. Bầu nhuy.

=> Quả do bầu nhụy phát triển thành, quả có chức năng bảo vệ hạt và phát tán hạt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vẽ | VBT toán 3 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *