2023 Qua thực hành nói và nghe khi Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau (Bài 5), bạn rút ra được những lưu ý gì để nâng cao hiệu quả thực hành các buổi nuột ra được những lưu ý gì để nổi | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

D. NÓI VÀ NGHE

Bài lập

1. Qua thực hành nói và nghe khi Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau (Bài 5), bạn rút ra được những lưu ý gì để nâng cao hiệu quả thực hành các buổi nuột ra được những lưu ý gì để nổi

a. Chuẩn bị

b. Thảo luận

c. Đánh giá

2. Nếu chưa đạt các tiêu chỉ sau khi trả lời phản hồi trong khi nói và nghe, bạn sẽ khắc phục thế nào?

Nội dung kiểm tra

Đạt

 Chưa đạt

Có thái độ chừng mực, khi tiếp nhận các ý kiến trái chiều từ các thành viên còn lại trong nhóm

 

 

Có lập luận rõ ràng, thuyết phục khi phản hồi các ý kiến trái chiều

 

 

Bài Hay  2023 Giải SBT bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ | SBT địa lí 10 kết nối tri thức

3. Nếu chưa đạt các tiêu chí sau khi nghe, bạn sẽ khắc phục thế nào?

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Chú ý lắng nghe và ghi chép các ý kiến của các thành viên còn lạu trong nhóm

 

 

Có ý kiếm phản hồi và trao đổi nghiêm túc với các thành viên còn lại trong nhóm

 

 

Có ngôn ngữ trao đổi khách quan, trung tính, không công kích cá nhân

 

 

 

1.HS tự thảo luận đưa ra đánh giá

2. 

Nội dung kiểm tra

Đạt

 Chưa đạt

Có thái độ chừng mực, khi tiếp nhận các ý kiến trái chiều từ các thành viên còn lại trong nhóm

 x

 

Có lập luận rõ ràng, thuyết phục khi phản hồi các ý kiến trái chiều

 x

 

3. Nếu chưa đạt các tiêu chí sau khi nghe, bạn sẽ khắc phục thế nào?

Bài Hay  2023 1.46 Một ô tô chuyển động chậm dần đều, trong 8,50 s đi được quãng đường 40,0 m với vận tốc cuối cùng là 2,80 m/s. | SBT Vật lí 10 cánh diều

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Chú ý lắng nghe và ghi chép các ý kiến của các thành viên còn lạu trong nhóm

 x

 

Có ý kiếm phản hồi và trao đổi nghiêm túc với các thành viên còn lại trong nhóm

 x

 

Có ngôn ngữ trao đổi khách quan, trung tính, không công kích cá nhân

 x

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *