2023 Quá trình hình thành của Vương quốc Lào gắn liền với sự kiện nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Quá trình hình thành của Vương quốc Lào gắn liền với sự kiện nào sau đây?

A. Sự liên kết của các xiềng và mường cổ.

B. Sự phát triển của kinh tế nông nghiệp trồng lúa.

C. Năm 1353, thủ lĩnh Phà Ngừm lập ra Vương quốc Lan Xang.

D. Năm 1456, thủ lĩnh Phà Ngừm lập ra Vương quốc Khơ-me.

Câu 2. Ý nào sau đây đúng về sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang?

A. Lào là một vương quốc lớn mạnh ở lưu vực sông Mê Công.

B. Người Lào chủ yếu canh tác lúa nương, lúa nước, săn bắn, đánh cá.

C. Giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của Lào là thế kỉ XV − XVIII.

Bài Hay  2023 Điều nào sau đây là không đúng khi nói về cơ chế phát tán của worm? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

D. Vương quốc Lào thời Lan Xang thực hiện nhiều cuộc chiến tranh xâm chiếm các nước láng giềng.

Câu 3. Quốc giáo của Vương quốc Lào thời Lan Xang là

A. Thiên Chúa giáo.

B. Đạo giáo.

C. Phật giáo.

D. Hồi giáo.

Câu 4. Chữ Lào đã đặt cơ sở cho sự ra đời của

A. nhiều tác phẩm văn học.

B. các bộ sử thi nổi tiếng.

C. các ngành khoa học xã hội.

D. sự phát triển của giáo dục, khoa cử.

Câu 5. Quan sát hình 12, hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về ngôi chùa này theo các từ khoá gợi ý sau: Phật giáo, Xệt-tha-thi-lạt, truyền thuyết, xá lợi của Đức Phật.

 

 

 

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5. Học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần có nội dung phù hợp. Ví dụ: Chùa Thạt Luổng có ngôi tháp Phật giáo lớn nhất ở Lào, với chiều cao là 44 m và mỗi cạnh dài 90 m, được xây dựng năm 1566 dưới triều vua Xệt-tha-thi-lạt. Truyền thuyết kể rằng, tháp Thạt Luổng là nơi đang lưu giữ xá lợi tóc của Đức Phật. Ngày nay, Thạt Luổng được coi là biểu tượng của Vương quốc Lào.

Bài Hay  2023 Giải bài tập 39 trang 51 SBT toán 7 tập 2 cánh diều | SBT Toán 7 Cánh diều

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *