2023 Quá trình hô hấp có ý nghĩa

25.6. Quá trình hô hấp có ý nghĩa

A. đảm bảo sự cân bằng oxygen và carbon dioxide trong khí quyển.

B. tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể sinh vật.

C. làm sạch môi trường.

D. chuyển hoá carbon dioxide thành oxygen.

  • B. tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể sinh vật.

=> Quá trình hô hấp ở thực vật có ý nghĩa Tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể, bởi Hô hấp là cây lấy khí oxi để phân giải chất hữu cơ sản ra năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy vẽ một tia sáng đến gương (1) sau khi phản xạ trên gương (2) thì cho tia phản xạ IB.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *