2023 Quá trình quang hợp diễn ra ở lá của cây xanh. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

19.1 Quá trình quang hợp diễn ra ở lá của cây xanh.

a) Viết phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp.

b) Mô tả hai cách để có thể giảm tốc độ quang hợp mà không làm giảm nhiệt độ.192 Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây.

19.2 Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống với mỗi ý dưới đây.

1. Quang hợp diễn ra ở tất cả các bộ phận của cây.

 

2. Quang hợp cũng là quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.

 

3. Sinh vật có khả năng quang hợp được gọi là sinh vật tự dưỡng.

 

4. Các loài cây có lá màu đỏ không có khả năng quang hợp.

 

Bài Hay  2023 Soạn văn bài: Trau dồi vốn từ | Văn 9 kì 1

19.3 Nếu ba cây cùng loài được cung cấp cùng một lượng nước, sự thay đổi lượng ánh sáng mặt trời mà mỗi cây nhận được sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của chúng?

19.4 Để tìm hiểu yếu tố nào cần thiết cho sự phát triển của cây, bạn Hà trồng sáu cây trong cả điều kiện ánh sáng mạnh và ánh sáng yếu, đồng thời tưới với lượng nước khác nhau mỗi ngày.

stt

Điều kiện chiếu sáng

Lượng nước mỗi ngày

Tăng trưởng sau 2 tuần(cm)

1

Ánh sáng mạnh

 

 

2

Ánh sáng mạnh

 

 

3

Ánh sáng mạnh

 

 

4

Ánh sáng yếu

 

 

5

Ánh sáng yếu

 

 

6

Ánh sáng yếu

 

 

Em hãy phân tích kết quả thí nghiệm của bạn Hà.

a) Đưa ra kết luận về các yếu tố cần thiết cho cây phát triển dựa trên số liệu trong bảng. 21 ob 01

Bài Hay  2023 Đọc văn bản Hương Sơn phong cảnh, Thơ duyên (Bài 3) và thực hiện các yêu cầu dưới đây: | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

b) Kết luận củng cố những kiến thức nào mà em đã biết về quang hợp?

19.1.

21

21

CO

a) Phương trình tổng quát dạng chữ của quá trình quang hợp ở lá cây:

Nuoc + Carbon dioxide Ánh sáng _ Chất hữu cơ + Oxygen Diệp lục

b) Ví dụ về hai cách để có thể giảm tốc độ quang hợp mà không làm giảm nhiệt độ: Ý tưởng: nồng độ carbon dioxide thấp hơn; cường độ ánh sáng thấp hơn; giảm nguồn nước; thay đổi bước sóng ánh sáng hoặc màu sắc chấp nhận dit nhiều ánh sáng xanh hơn.

19.2. 1. S

2. D

3. D

4. S

19.3. Cây nhận được nhiều ánh sáng mặt trời sẽ phát triển hơn vì quang hợp mạnh hơn, tạo ra nhiều chất hữu cơ hơn.

19.4.

a) Đưa ra kết luận: Cây cần ánh sáng và nước để phát triển. Càng có nhiều nước và nhiều ánh sáng, cây sẽ càng phát triển.

Bài Hay  2023 Giải VBT tin học 3 Cánh diều bài 1 Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm | VBT Tin học 3 Cánh diều

b) Kết luận củng cố hiểu biết về quang hợp: Quá trình quang hợp sử dụng nước, khí carbon dioxide và năng lượng ánh sáng để tạo ra đường, là thức ăn giúp cây phát triển. Không có nước hoặc năng lượng ánh sáng, thực vật không thể quang hợp và không thể phát triển.

20.1. a) Bằng chứng tỉ lệ giữa khoảng cách/số lượng bọt khí giảm. Nếu học sinh trả lời liên quan đến việc tăng ánh sáng hoặc khoảng cách ngắn hơn có nhiều khí oxygen/khí thải ra đều có thể chấp nhận được.

b) Nhiệt độ/carbon dioxide (nồng độ).

Nếu học sinh trả lời liên quan đến không đủ carbon dioxide hoặc số lượng lục lạp/số lượng chất diệp lục đều có thể chấp nhận được.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *