2023 Quá trình sinh sản ở sinh vật được diễn ra định kì ở mỗi loài là do yếu tố nào tham gia quá trình điều hoà sinh sản?


38.4. Quá trình sinh sản ở sinh vật được diễn ra định kì ở mỗi loài là do yếu tố nào tham gia quá trình điều hoà sinh sản?

A. Nhiệt độ.

B. Thức ăn.

C. Gió.

D. Hormone.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Sau khi tháo băng giấy đen ở lá thí nghiệm, một bạn đã tiến hành thử tinh bột có trong lá thí nghiệm qua các bước sau:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *