2023 Quá trình thoát hơi nước có những ý nghĩa nào sau đây?

29.5. Quá trình thoát hơi nước có những ý nghĩa nào sau đây?

  • Tạo động lực cho sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ và mạch rây.
  • Điều hoà nhiệt độ bề mặt lá.
  • Giúp khuếch tán khí CO, vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp.
  • Giúp khuếch tán khí O; từ trong lá ra ngoài môi trường.


Ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước:

  • Điều hoà nhiệt độ bề mặt lá.
  • Giúp khuếch tán khí CO, vào trong lá để cung cấp cho quá trình quang hợp.
  • Giúp khuếch tán khí O. từ trong lá ra ngoài môi trường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Thực vật có hô hấp giống con người không? Giải thích.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *