2023 Quan sát biển báo giao thông ở hình 7 | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 37: Quan sát biển báo giao thông ở hình 7.

a) Tính diện tích của biển báo, biết rằng đường kính của biển báo là 87.5 cm ( lấy $\pi$ = 3.14).

b) Ở chính giữa của biển báo là hình chữ nhật được sơn màu trắng có chiều dài là 70.3 cm và chiều rộng là 12.3 cm. Phần còn lại của biển báo được sơn màu đỏ. Tính diện tích phần được sơn màu đỏ của biển báo.

a) Bán kính của biển báo là: 87.5 / 2 = 43.75 (cm).

Diện tích của biển báo là: 43.75 X 43.75 X 3.14 = 6010.15625 9 (cm$^{2}$)

b) Diện tích phần sơn màu trắng là: 70.3 X 12.3 = 864.69 (cm$^{2}$)

Diện tích phần sơn màu đỏ là:  6010.15625 – 864.69 = 5145.46625 (cm$^{2}$).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *