2023 Quan sát các hình ảnh sau đây và nêu vai trò của rừng được thể hiện trong mỗi hình. | SBT công nghệ 7 chân trời

 Quan sát các hình ảnh sau đây và nêu vai trò của rừng được thể hiện trong mỗi hình.

 

 

a. giữ đất

b. làm đồ dùng trong nhà

c. cung cấp oxy

d. lấy gỗ

e. nơi trú cho động vật

f. chăn gió, ngăn cả cát xa bờ

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Câu 2: Tính tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ? | Vật rắn lý 12

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *