2023 Quan sát các hình ảnh và điền tên công việc trong quy trình trồng trọt vào dưới mỗi hình | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Quan sát các hình ảnh và điền tên công việc trong quy trình trồng trọt vào dưới mỗi hình

Tươi nước

Xới đất bằng máy

Phun thuốc

Trồng cây con

Thu hoạch

 Bón phân lót

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng: | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *