2023 Quan sát Hình 1.1 và hãy cho biết vì sao Tuy-xi-dít (Thucydides) được xem là “Cha đẻ của khoa học lịch sử”. Em có đồng ý với nhận định này không? Hãy giải thích. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 5: Quan sát Hình 1.1 và hãy cho biết vì sao Tuy-xi-dít (Thucydides) được xem là “Cha đẻ của khoa học lịch sử”. Em có đồng ý với nhận định này không? Hãy giải thích.

  • Tuy-xi-dít (Thucydides) được xem là “Cha đẻ của khoa học lịch sử”, do những tiêu chuẩn khắt khe mà ông đưa ra đối với việc thu thập cứ liệu và phân tích lịch sử trên cơ sở quan hệ nhân quả, không có sự can thiệp của các vị thần hay các yếu tố tâm linh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hãy lập danh sách những món hàng cần mua để đón năm mới | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *