2023 Quan sát Hình 24, trả lời các câu hỏi và yêu cầu sau:

24.5. Quan sát Hình 24, trả lời các câu hỏi và yêu cầu sau:

a) Mô tả hiện tượng quan sát được trong mỗi hình a, b, c. Giải thích các hiện tượng đó.

b) Thí nghiệm trong hình chứng minh điều gì?

– Vai trò của quang hợp trong việc giải phóng khí O2, cung cấp cho

quá trình hô hấp của động vật (chuột). a) Mô tả hiện tượng quan sát được trong mỗi hình a, b, c và giải thích các hiện tượng trên:

Hình

Hiện tượng

Giải thích

a)

Trong chuông kín, lá đổi màu và cây có biểu hiện rũ cành, lá.

Trong chuông kín không có sự trao đổi không khí nên cây xanh bị chụp chuông kín không có CO2 để thực hiện quang hợp tổng hợp chất hữu cơ. Điều này khiến cho cây có biểu hiện đổi màu lá, rũ cành lá.

b)

Trong chuông kín, chuột bị chết sau một thời gian.

Trong chuông kín không có sự trao đổi không khí nên chuột bị chụp chuông kín không có O2 để hô hấp. Điều này khiến cho chuột bị chết sau một thời gian nhất định.

c)

Trong chuông kín, cây xanh tốt và chuột vẫn sống khỏe mạnh.

Cũng trong chuông kín nhưng có cả cây và chuột thì:

– Cây sẽ sử dụng CO2 do chuột hô hấp thải ra để thực hiện quá trình quang hợp nhờ đó mà cây tiếp tục xanh tốt.

– Chuột sẽ sử dụng O2 do cây quang hợp nhả ra để thực hiện quá trình hô hấp nhờ đó mà chuột tiếp tục duy trì được sự sống.

Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/x-la-nguyen-rat-can-thiet-cho-su-chuyen-hoa-cua-calcium-phosphorus-sodium-potassium-vitamin-c

b) Thí nghiệm trên đã chứng minh:

– Quang hợp ở thực vật (cây xanh) cần có CO2 làm nguyên liệu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *