2023 Quan sát Hình 6.3 trong SGK, xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại. Tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chính? Giải thích. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 3: Quan sát Hình 6.3 trong SGK, xác định thành phần, vị trí các tầng lớp trong xã hội Ai Cập cổ đại. Tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chính? Giải thích.

  • Tầng lớp thống trị: ……………………………………………………………..

  • Tầng lớp bị trị: ……………………………………………………………………

  • Lực lượng sản xuất chính: ………………………………………………….


  • Tầng lớp thống trị: vua, quan lại, quý tộc

  • Tầng lớp bị trị: thương nhân, thợ thủ công, nông dân công xã, nô lệ.

  • Lực lượng sản xuất chính: nông dân công xã.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Lúc đầu Hương có 2 tờ 5000 đồng và 3 tờ 10000 đồng. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *