2023 Quan sát hình bên và cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thụ phấn của chùm hoa phi lao.


38.2. Quan sát hình bên và cho biết yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thụ phấn của chùm hoa phi lao.

A. Côn trùng.

B. Gió.

C. Nước. :

D. Con người.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đặc điểm nào nêu dưới đây làm cho đường đa (polysaccharide) có chức năng cấu trúc | SBT Sinh học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *