2023 Quan sát hình các loại hoa dưới đây và hoàn thành các yêu cầu sau.

37.29. Quan sát hình các loại hoa dưới đây và hoàn thành các yêu cầu sau.

a) Mỗi hoa thường có bao nhiêu nhuy?

b) Phân biệt các nhóm hoa trên dựa vào đặc điểm của bộ phận sinh sản chủ yếu.

c) Dự đoán cách thụ phấn của các nhóm hoa trên.

d) Con người đã ứng dụng hiểu biết về cách thụ phấn nào nhằm đạt hiệu quả sinh sản cao nhất?

a) Đáp án A.

b) Hoa lưỡng tính: hoa cải, hoa khoai tây, hoa táo tây, hoa bưởi.

Hoa đơn tính: hoa dưa chuột, hoa liễu.

c) Hoa đơn tính: thụ phấn chéo; hoa lưỡng tính: tự thụ phấn.

d) Con người đã tham gia vào quá trình thụ phấn chéo: quét hạt phấn từ nhị của hoa đực và đưa đến đầu nhuy của hoa cái nhằm đảm bảo hiệu quả thụ phấn cao nhất, tạo điều kiện cho quả được hình thành (thụ phấn nhân tạo cho hoa dưa chuột, bầu bị, …).

Bài Hay  2023 Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình x – 2y ≥ 5? | SBT toán 10 Cánh diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *