2023 Quan sát hình dưới đây, em hãy nêu nhận xét về ảnh hưởng của tốc độ với sự an toàn của người và xe khi xảy ra tai nạn.

11.9. Quan sát hình dưới đây, em hãy nêu nhận xét về ảnh hưởng của tốc độ với sự an toàn của người và xe khi xảy ra tai nạn.

 

  • Tốc độ càng cao thì hậu quả khi xảy ra tai nạn càng nghiêm trọng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vì sao chúng ta phải cải tạo ao nuôi? | SBT công nghệ 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *