2023 Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển giữa bướm và gà.

38.5. Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển giữa bướm và gà.

 – Giống nhau: đều qua các giai đoạn trứng, con trưởng thành.

– Khác nhau:

+ Gà: không có sự thay đổi về hình thái từ sau khi trứng nở.

+ Bướm: có sự thay đổi về hình thái qua các giai đoạn:

Trứng -> ấu trùng -> nhộng -> con trưởng thành.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho $\widehat{xOz}=60^{\circ}$. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *