2023 Quan sát lược đồ 10 và bằng hiểu biết của bản thân, hãy trả lời các câu hỏi 1, 2, 3. | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Quan sát lược đồ 10 và bằng hiểu biết của bản thân, hãy trả lời các câu hỏi 1, 2, 3.

Câu 1. Trong các thế kỉ X − XIV, ở vùng Đông Nam Á lục địa có những vương quốc nào sau đây được hình thành và xác lập?

A. Đại Việt, Chăm-pa, Lan Xang, Chân Lạp, Văn Lang.

B. Đại Việt, Pa-gan, Lan-na, Su-khô-thay, Lan Xang.

C. Pa-gan, Lan-na, Su-khô-thay, Ma-lắc-ca, A-chê.

D. Pa-gan, Su-khô-thay, Ma-lắc-ca, Ma-gia-pa-hít.

Câu 2. Trong các thế kỉ XIII – XV, ở vùng Đông Nam Á hải đảo có những vương quốc nào sau đây được hình thành và xác lập?

A. A-giút-thay-a, Lan Xang, Ma-lắc-ca.

B. Su-khô-thay, Ma-lắc-ca, Chăm-pa.

C. Ma-gia-pa-hít, Ma-lắc-ca, A-chê.

D. Đại Việt, Lan Xang, Su-khô-thay.

Bài Hay  2023 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời của em. Nếu là bạn Hà, em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây? | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Câu 3. Ở Đông Nam Á, những vương quốc nào sau đây ra đời từ trước thế kỉ X?

A. A-giút-thay-a, Lan Xang, Sri Vi-giay-a, Ma-lắc-ca.

B. Su-khô-thay, Đại Việt, A-chê, Ma-lắc-ca, Chăm-pa.

C. Đại Việt, Chăm-pa, Su-khô-thay, Văn Lang, A-chê.

D. Văn Lang, Âu Lạc, Chăm-pa, Ăng-co, Sri Vi-giay-a.

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện về tình hình chính trị của các quốc gia Đông Nam Á từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XV?

A. Là trung tâm kinh tế – văn hoá lớn nhất thế giới.

B. Tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố và phát triển.

C. Quản lí nhà nước và xã hội thông qua luật pháp.

D. Nhiều quốc gia đã tiến hành cải cách hành chính.

Câu 5. Những nội dung nào sau đây phản ánh đúng tình hình kinh tế của các vương quốc Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI?

Bài Hay  2023 Vì sao bạn không được xoa đầu người khác? Viết tiếp: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

A. Sản xuất nông nghiệp được chú trọng, diện tích canh tác ngày càng mở rộng.

B. Cư dân Đông Nam Á sống chủ yếu dựa vào trồng cây công nghiệp. C. Đông Nam Á là thị trường duy nhất xuất khẩu đồ gốm sang châu Âu.

D. Nhiều nghề thủ công nghiệp phát triển như đồ gốm, dệt, đúc đồng,…

E. Sản phẩm nổi tiếng là dầu ô-liu, rượu nho và ca cao.

Câu 6. Quan sát các hình 10.1, 10.2 và dựa vào sự hiểu biết của bản thân, hãy:

a) Cho biết những công trình này chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào?

b) Giới thiệu một trong hai công trình kiến trúc theo gợi ý: thời gian xây dựng đặc điểm nổi bật và giá trị,…

Câu 7. Hãy ghép ô ở cột A với các ô ở cột B sao cho đúng về tên nước ở Đông Nam Á với một số thành tựu văn hoá tiêu biểu.

Bài Hay  2023 Nếu muốn tạo ra một đường cong gồm nhiều đoạn, công cụ nào là phù hợp nhất? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

 

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: A

Câu 5. Nội dung đúng: A, D.

Câu 6.

a) Hai công trình kiến trúc này chịu ảnh hưởng của Phật giáo.

b) Học sinh có thể lựa chọn hình 14.1 hoặc hình 14.2 để giới thiệu theo những cách khác nhau, nhưng cần có nội dung phù hợp. Ví dụ:

Khu thành cổ Pa-gan (Mi-an-ma ngày nay) là một quần thể kiến trúc Phật giáo đặc sắc. Công trình được xây dựng từ khoảng thế kỉ XI đến thế kỉ XIII. Các công trình trong quần thể này được xây dựng bởi nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, từ quý tộc, quan lại đến thương nhân, nông dân khá giả,…

Năm 2019, Khu thành cổ Pa-gan đã được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới,…

Câu 7. Câu đúng: 1 – B, D; 2 – C; 3 – G, H; 4 – A, E.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *