2023 Quan sát lược đồ sau cùng với sự hiểu biết của bản thân, hãy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4. | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Quan sát lược đồ sau cùng với sự hiểu biết của bản thân, hãy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4.

Câu 1. C. Cô-lôm-bô đã thực hiện cuộc phát kiến địa lí đầu tiên của mình đi về hướng nào?

A. Hướng tây.

B. Hướng đông.

C. Hướng nam.

D. Hướng bắc.

Câu 2. Vòng qua châu Phi để đi đến Ca-li-cút (Ấn Độ) là hành trình của

A. B. Đi-a-xƠ.

B. Va-xcô đơ Ga-ma.

C. C. Cô-lôm-bộ.

D. Ph. Ma-gien-lăng.

Câu 3. Năm 1487, nhà hàng hải B. Đi-a-xơ đã thực hiện cuộc thám hiểm

A. đến Ca-ri-bê (thuộc châu Mỹ ngày nay).

B. đến Ca-li-cút (thuộc Ấn Độ).

Bài Hay  2023 Trong các tập hợp sau, tập hợp nào có tất cả các phần tử đều là số vô tỉ? | SBT Toán 7 Cánh diều

C. di qua mũi cực Nam của châu Phi.

D. vòng quanh Trái Đất bằng đường biển.

Câu 4. Nhà thám hiểm Ph. Ma-gien-lăng đã thực hiện chuyến đi thám hiểm trong khoảng thời gian nào? MAIG AIG MIDI TAHN QUOAD

B. 1517 – 1521. 

A. 1518-1520.

C. 1519-1522.

D. 1522-1523.

Câu 5. Đoạn thông tin sau phản ánh hệ quả tích cực hay tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV − XVI? Hãy giải thích.

“Việc tìm thấy những vùng có mỏ vàng và mỏ bạc ở châu Mỹ; việc tuyệt diệt những người bản xứ, bắt họ làm nô lệ và chôn vùi họ trong các hầm mỏ; việc bắt đầu đi cướp bóc và chinh phục miền Đông Ấn, biến châu Phi thành khu cấm để săn bắt, buôn bán người da đen – đó là buổi bình minh của thời đại sản xuất tư bản chủ nghĩa”.

Bài Hay  2023 Cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

(Tư bản, Quyển thứ nhất, C. Mác)

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5:

Đoạn thông tin phản ánh những hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV − XVI. Sau các cuộc phát kiến địa lí, người châu Âu đã đến nhiều nơi trên thế giới, gây ra nhiều đau thương.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *