2023 Quan sát sơ đồ dưới đây và cho biết con người đã chủ động điều khiển những yếu tố nào để thu hoạch được đàn cá rô phi đơn tính.

38.13. Quan sát sơ đồ dưới đây và cho biết con người đã chủ động điều khiển những yếu tố nào để thu hoạch được đàn cá rô phi đơn tính.

– Nuôi vỗ cá bố mẹ: thức ăn nuôi vỗ kích thích sự tích luỹ sản phẩm sinh sản (trứng và tỉnh trùng).

– Điều khiển sinh sản: tiêm hormone.

– Điều khiển giới tính: hormone chuyển đổi giới tính được trộn vào thức ăn theo tỉ lệ phù hợp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dựa vào kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi trong bảng lưới đây để thấy được ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ đối với văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại. | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *