2023 Quan sát trục số ở Hình 5, điểm nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{4}$ | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 4 : Quan sát trục số ở Hình 5, điểm nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{4}$?

Điểm C biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{4}$ trên trục số

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng ở thực vật?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *