2023 Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 137:

Chỉ ra câu sai.

Quang phổ liên tục được phát ra bởi chất nào dưới đây khi bị nung nóng?

A. Chất rắn.

B. Chất lỏng.

C. Chất khí ở áp suất thấp.

D. Chất khí ở áp suất cao.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy đánh dấu (-) vào ô trước tên ngành sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ rừng. | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *