2023 Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?

Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 137:

Quang phổ vạch phát xạ là gì? Điều kiện để có quang phổ vạch phát xạ là gì? Đặc điểm của quang phổ vạch phát xạ là gì?

Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng điện hay nhiệt.

Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố thì đặc trưng cho vạch đó.

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng các vạch, vị trí các vạch (màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của văn minh Phù Nam với 2 nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc và Chăm-pa theo các tiêu chí dưới đây: | SBT lịch sử 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *