2023 Sản phẩm của quang hợp là

22.2. Sản phẩm của quang hợp là

A. nước, carbon dioxide.

B. ánh sáng, diệp lục.

C. oxygen, glucose.

D. glucose, nước.

=> Quang hợp là quá trình lá cây sử dụng nước và khí carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen → Sản phẩm của quang hợp là oxygen, glucose.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết tiếp 2 – 3 câu để hoàn thành đoạn văn nói về lợi ích của việc luyện tập thể thao. | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *