2023 Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 9: Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: 

a) $\frac{2}{15}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{-7}{8}$; $\frac{5}{6}$; $\frac{-7}{9}$;

b) $\frac{19}{22}$; 0,5; $-\frac{1}{4}$; -0.05; $2\frac{1}{6}$.

a) $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{2}{15}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{-7}{9}$; $\frac{-7}{8}$;

b)  $2\frac{1}{6}$; $\frac{19}{22}$; 0,5; -0.05; $-\frac{1}{4}$.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết lời nói và hành động quan tâm, chăm sóc phù hợp khi thấy người thân bị mệt, ốm trong các tình huống sau | SBT Hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *