2023 Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 8: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 

a) $3\frac{2}{11}$; $2\frac{1}{12}$; $\frac{15}{21}$; $\frac{17}{21}$;

b) -5.12; 0.534; -23; 123; 0; 0.543.

 

a) $\frac{15}{21}$; $\frac{17}{21}$; $2\frac{1}{12}$; $3\frac{2}{11}$;

b) -23; -5.12; 0; 0.534; 0.543; 123.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một nghiên cứu đã đưa ra tỉ lệ học sinh cấp THCS nghiện điện thoại di động trong những năm gần đây như biểu đồ Hình 5.22. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *