2023 Sắp xếp các thao tác thí nghiệm sau sao cho đúng thứ tự để rút ra mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ trong hiện tượng phản xạ ánh sáng:

16.2*. Sắp xếp các thao tác thí nghiệm sau sao cho đúng thứ tự để rút ra mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ trong hiện tượng phản xạ ánh sáng:

– Di chuyển đèn để có giá trị góc tới 109, quan sát tia sáng phản xạ, đọc góc phản xạ, ghi vào bảng số liệu. (1)

– Bật đèn chiếu tia sáng tới, quan sát tia sáng phản xạ. (2)

– So sánh góc phản xạ và góc tới. Rút ra kết luận về quan hệ giữa góc phản xạ và góc tới. (3)

– Điều chỉnh vị trí đèn để tăng góc tới, đọc giá trị góc phản xạ tương ứng, ghi vào bảng số liệu. Lặp lại thí nghiệm với 4 lần các giá trị khác nhau của góc tới. (4)

Bài Hay  2023 Vẽ các đoạn thẳng để chia hình vuông thành 4 hình tam giác | VBT toán 3 kết nối tri thức

  • Sắp xếp: (2) – (1) – (4) – (3).

Các thao tác thí nghiệm:

– Bật đèn chiếu tia sáng tới, quan sát tia sáng phản xạ. (2)

– Di chuyển đèn để có giá trị góc tới 100, quan sát tia sáng phản xạ, đọc góc phản xạ, ghi vào bảng số liệu. (1)

– Điều chỉnh vị trí đèn để tăng góc tới, đọc giá trị góc phản xạ tương ứng ghi vào bảng số liệu. Lặp lại thí nghiệm với 4 lần các giá trị khác nhau của góc tới. (4)

– So sánh góc phản xạ và góc tới. Rút ra kết luận về quan hệ giữa góc phản xạ và góc tới. (3)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *