2023 Sắp xếp các tốc độ dưới đây theo thứ tự tăng dần.

8.6. Sắp xếp các tốc độ dưới đây theo thứ tự tăng dần.

– Một vận động viên bơi cự li ngắn với tốc độ 5,2 m/s.

– Một xe đạp đang chuyển động với tốc độ 18 km/h.

– Một xe buýt đang vào bến với tốc độ 250 m/min.

Thứ tự tốc độ tăng dần:

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đánh dấu X vào những thuận lợi hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động cộng đồng của em (em có thể viết thêm) | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *