2023 Sau khi cho hạt vào bình chứa bông ẩm, tại sao nên để bình vào chỏ tối?

26.7. Sau khi cho hạt vào bình chứa bông ẩm, tại sao nên để bình vào chỏ tối?

A. Để tránh va chạm làm bình đổ, vỡ.

B. Khi hạt nảy mầm, hô hấp tế bào diễn ra mạnh trong môi trường thiếu ánh sáng.

C. Trong bóng tối, thực vật mới hô hấp.

D. Tất cả các ý kiến trên.

  • B. Khi hạt nảy mầm, hô hấp tế bào diễn ra mạnh trong môi trường thiếu ánh sáng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/viet-vao-cho-cham.html-9

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *