2023 Sau khi lật đổ đế quốc La Mã, người Giéc-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc đã | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Sau khi lật đổ đế quốc La Mã, người Giéc-man và các bộ tộc khác từ phương Bắc đã

A. chia từng vùng để cai trị.

B. thành lập nhiều vương quốc mới.

D. xây dựng nhiều thành quách.

C. thành lập các đô thị mới.

Câu 2. Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu gắn liền với

A. sự xâm nhập của người La Mã.

B. sự xâm lược của người Hy Lạp.

C. sự xâm nhập của người Giéc-man.

D. những cuộc đại phát kiến địa lí.

Câu 3. Nội dung nào sau đây là một trong những đặc điểm của lãnh địa phong kiến ở Tây Âu?

Bài Hay  2023 Giải câu 2 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 47

A. Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô gần gũi, thân thiện.

B. Trong mỗi lãnh địa có nhiều lãnh chúa như những vị vua.

C. Kinh tế thương nghiệp được coi trọng, phát triển mạnh.

D. Kinh tế trong lãnh địa mang tính tự nhiên, tự cung, tự cấp.

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phải là vai trò của thành thị Tây Âu thời trung đại?

A. Kìm hãm sự phát triển của kinh tế thương nghiệp.

B. Góp phần phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của lãnh địa.

C. Tạo điều kiện cho kinh tế hàng hoá phát triển.

D. Góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

Câu 5. Hãy ghép ý ở cột A với ý ở cột B sao cho đúng với đặc điểm của lãnh địa phong kiến và thành thị trung đại ở Tây Âu.

Câu 6. Trình bày hiểu biết của em về sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 cánh diều tập 2 bài 76: Em ôn lại những gì đã học | VBT Toán 3 cánh diều

Câu 1. B

Câu 2. C 

Câu 3. D

Câu 4. A

Câu 5.

1. Lãnh địa phong kiến: A, C, G; 2. Thành thị trung đại: B, D, E.

Câu 6. Học sinh có thể trình bày về sự ra đời của Thiên Chúa giáo theo những cách khác nhau, nhưng cần có nội dung phù hợp. Ví dụ:

Thiên Chúa giáo ra đời vào khoảng thế kỉ I tại Giu-đê (vùng Giê-ru-sa-lem hiện nay), do Giê-su sáng lập. Thiên Chúa giáo ra đời có sự kế thừa giáo lí cơ bản và tín điều của đạo Do Thái,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *