2023 Sau khi ngâm trong dung dịch màu, để xác định vị trí của dung dịch màu trong cành hoa ở hình bên, em sẽ cắt cành hoa bắt đầu từ vị trí nào?


31.5. Sau khi ngâm trong dung dịch màu, để xác định vị trí của dung dịch màu trong cành hoa ở hình bên, em sẽ cắt cành hoa bắt đầu từ vị trí nào?

A. (4).

B. (2).

C. (3).

D. (1).


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT Toán 10 Cánh diều bài 4 Bất phương trình bậc hai một ẩn | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *