2023 Sau thí nghiệm, chúng ta có thể rút ra được kết luận gì?

26.5. Sau thí nghiệm, chúng ta có thể rút ra được kết luận gì?

  • Hô hấp chỉ diễn ra ở tế bào sống. Khi hô hấp, tế bào giải phóng nhiệt lượng ra bên ngoài.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 4. Trang 81 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *