2023 Sinh sản hữu tính ở thực vật là | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

33.1 Sinh sản hữu tính ở thực vật là

A. quá trình cây tạo hoa, quả và hạt.

B. quá trình chuyển hạt phấn lên đầu nhuỵ.

C. hình thức tạo cây mới do sự kết hợp của yếu tố đực và yếu tố cái tạo nên hợp tử.

D. quá trình thụ tinh xảy ra ở đầu nhuỵ.

33.2 Bộ phận nào sau đây của hoa biến đổi thành quả?

A. Nhuỵ của hoa.

B. Tất cả các bộ phận của hoa.

C. Phôi và phối nhũ được hình thành sau khi thụ tinh.

D. Bầu của nhuỵ.

33.3 Sự thụ tinh là quá trình kết hợp giữa

A. hạt phấn và tế bào trứng tạo thành hợp tử.

B. bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử.

C. hạt phấn và bầu nhuỵ tạo thành hợp tử.

Bài Hay  2023 Bài viết thể hiện tình cảm của tác giả với Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

D. giao tử đực với giao tử cái tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phối.

33.4. Tự thụ phấn là sự thụ phấn giữa

A. hạt phấn của cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.

B. hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây.

C. hạt phấn của cây này với nhuỵ của cây khác loài.

D. tế bào hạt phấn của cây này với tế bào trứng của cây khác.

33.5 Thụ phấn chéo là sự thụ phấn giữa

A. hạt phấn của cây này với nhuỵ của cây khác loài.

B. hạt phấn với nhuỵ của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây.

C. hạt phấn của cây này với nhuỵ của cây khác cùng loài.

D. hạt phấn và trứng của cùng hoa.

33.6 Sinh sản hữu tính ở động vật là sự kết hợp

A. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử và phát triển thành cơ thể mới.

Bài Hay  2023 Có thể khai báo một biến bên trong hàm trùng tên với biến đã khai báo trước đó bên ngoài hàm không? | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

B. ngẫu nhiên của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử và phát triển thành cơ thể mới.

C. có chọn lọc của hai giao tử đực và một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

D. có chọn lọc của giao tử cái với nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử và phát triển thành cơ thể mới.

33.7 Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính theo gợi ý như bảng sau.

Các tiêu chí

Sản phẩm vô tính

Sinh sản hữu tính

Khái niệm

 

 

Đặc điểm

 

 

Ví dụ

 

 

33.8 Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.

 

33.1.C.

33.2. D.

33.3. D.

33.4. B.

33.5. C.

33.6. B.

33.7. 

Sinh sản vô tính: không có sự kết hợp của yếu tố đực với yếu tố cái. Con sinh ra giống nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

Bài Hay  2023 Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Sinh sản hữu tính: có sự kết hợp của yếu tố đực với yếu tố cái hình thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi và thành cá thể mới mang thông tin di truyền của cả bố và mẹ, con mang đặc điểm của cả bố và mẹ.

33.8.

– Đối với thực vật: Quả chứa, bảo vệ và giúp phát tán hạt. Khi chín, quả mềm đi, có màu sắc bắt mắt và vị ngọt thơm là những điều kiện thuận lợi cho quá trình phát tán của hạt.

– Đối với con người: Quả nhiều loài cây cung cấp nguồn dinh dưỡng quý cần cho cơ thể con người (vitamin, khoáng chất, đường,…).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *