2023 Sinh sản là gì? | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

32.1 Sinh sản là gì?

32.2 Sinh sản vô tính là gì? Cho ví dụ minh hoạ.

32.3 Trình bày các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật theo bảng sau.

Hình thức sinh sản sinh dưỡng

Cây con được hình thành

Ví dụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.4 Trong sinh sản sinh dưỡng ở thực vật, cây mới được tạo

A. từ một phần của cơ quan sinh dưỡng của cây.

B. chỉ từ rễ của cây.

C. chỉ từ một phần thân của cây.

D. chỉ từ lá của cây.

32.5 Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?

A. Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.

B. Tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.

C. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.

D. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.

32.6 Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản vô tính ở thực vật?

A. Cây cỏ gấu non phát triển từ rễ củ.

B. Cây dương xỉ non phát triển từ bào tử.

C. Cây sắn dây phát triển từ một đoạn thân.

D. Cây táo non phát triển từ hạt.

32.7 Lợi ích của việc nhân giống cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp chiết cành là

A. cây con dễ trồng và tốn ít công chăm sóc. B. nhân giống cây nhanh và hiệu quả cao.

C. cây tránh được sâu bệnh gây hại cho lá, hoa, quả.

Bài Hay  2023 Những stt hay, sâu lắng về chủ đề gia đình trên Facebook

D. rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

32.8 Động vật nào sau đây chỉ có hình thức sinh sản vô tính?

A. Bọt biển.

B. Voi.

C. Giun đũa.

D. Chuồn chuồn.

32.9 Hình thức sinh sản nào sau đây chỉ tạo ra đúng hai cá thể con giống hệt nhau

từ một cá thể mẹ?

A. Trinh sinh. B. Phân đội. C. Nảy chồi.

D. Phân mảnh.

A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp

giữa tinh trùng và trứng.

32.10 Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

B. luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có kết hợp giữa tinh

su

trùng và trứng.

D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

32.11 Nhóm động vật có hình thức trinh sinh là

A. ong, kiến, rệp, mối.

B. thuỷ tức, bọt biển, giun dẹp, sứa.

C. giun dẹp, giun tròn, giun đốt, thuỷ tức.

D. bọt biển, giun dẹp, thuỷ tức, bọ cạp.

32.12 Điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết. Giải thích.

32.13. Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi:

Vai trò của nuôi cấy mô tế bào thực vật nauôi cấy mô tế bào thực vật giúp các nhà làm vườn tạo ra những cây sạch bệnh hoặc cây có khả năng kháng bệnh và chịu được sâu bệnh tốt hơn. Nó còn giúp rút ngắn được thời gian sản xuất, cho “ra lò” số lượng lớn các giống đồng đều nhau, thời gian nhân giống nhanh và nhiều cây giống trên cùng một diện tích nhỏ. Vì thế, khi đưa cây giống đi trồng cũng như khi đưa ra thị trường, cây nuôi cấy mcó sự thuận tiện, bảo quản dễ dàng, hạn chế bị chết,… cây Nhờ các ưu điểm này làm cho giá thành cây giống giảm. Câu hỏi:

Bài Hay  2023 Nguyên tử aluminium (nhôm) gồm 13 proton và 14 neutron. Tính khối lượng proton, neutron, electron có trong 27g nhôm. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1. Nêu vai trò của nuôi cấy mô tế bào thực vật trong thực tiễn.

2. Vì sao nuôi cấy mô tế bào thực vật lại có thể cho “ra lò” số lượng lớn các cây giống đồng đều nhau, thời gian nhân giống nhanh và nhiều cây trồng trên một diện tích nhỏ?

3. Vì sao nuôi cấy mô tế bào thực vật giúp giảm giá thành sản xuất cây giống?

 

 

 

 

 

 

32.1. Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển kế tục của loài. Có hai kiểu sinh sản là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

32.2. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp yếu tố đực và yếu tố cải. Do vậy, cơ thể con chỉ nhận được chất di truyền từ cơ thể mẹ nên giống nhau và giống cơ the mę.

32.3. Hướng dẫn:

Sinh sản từ lá: cây con được hình thành từ lá cây. Ví dụ cây thuốc bỏng.

32.4. A.

32.5. B.

32.6. D.

Bài Hay  2023 Bài tập 1. Trang 7 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

32.7. D.

32.8. A.

32.9. B.

33.10 C

32.11. A.

32.12.

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết vì sinh sản vô tính sẽ tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền và chỉ thích nghi với một điều kiện sống nhất định, do đó khi điều kiện sống thay đổi đột ngột, chúng sẽ có phản ứng giống nhau trước thay đổi đó, dẫn đến chết hàng loạt nếu thay đổi vượt quá ngưỡng chịu đựng.

32.13

-Tạo ra chính xác số cây nhân bản giúp tạo ra các loại hoa, quả chất lượng cao hoặc có những tính trạng mong muốn khác.

Tạo ra các cây trưởng thành một cách nhanh chóngTạo ra hàng loạt các cây mà không cần đến hạt hoặc quá trình thụ phấn để tạo hạt

Tái sinh cây hoàn chỉnh từ các tế bào thực vật đã được biến đổi gen.

Tạo ra các cây trong điều kiện vô trùng, để có thể vận chuyển mà hạn chế tối đa khả năng phát tán bệnh, sâu bệnh hoặc các nhân tố gây bệnh.

Có thể tạo ra các cây từ hạt mà nếu không có nuôi cấy mô thì thường có tỷ lệ nảy mầm thấp hoặc sinh trưởng yếu, ví dụ: hoa lan hoặc cây nắp ấm

Làm sạch các cây bị nhiễm virus nhất định hoặc các nhân tố lây nhiễm khác và nhân nhanh các cây này như là nguồn nguyên liệu sạch phục vụ đồng ruộng và nông nghiệp.

– Vì nuôi cấy đạt kết quả cao

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *