2023 Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


2.2. Số hiệu nguyên tử cho biết thông tin nào sau đây?

A. Số profon.         B. Số neutron.       C. Số khối.                D. Nguyên tử khối.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Quá trình hình thành của Vương quốc Lào gắn liền với sự kiện nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *