2023 Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


3.10. Số orbital trong các phân lớp s, p, d lần lượt bằng

A.1,3,5.        B.1,2,4.          C.3,5,7.        D.1,2,3.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho Hình 3.36. Bên trong góc BOD vẽ tia Ox//AB. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *