2023 Số proton, neutron và electron của $_{24}^{52}\textrm{Cr}^{3+}$ lần lượt là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

NHẬN BIẾT

4.1. Số proton, neutron và electron của $_{24}^{52}\textrm{Cr}^{3+}$ lần lượt là

A.24, 28, 24.                B.24, 28, 21.             

C. 24, 30, 21.               D. 24, 28, 27.

Đáp án B

Số proton trong ion = Z = 24

Số neutron = A – Z = 52 – 24 = 28

Số electron trong ion bằng 24 – 3 = 21

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 7: Trồng và chăm sóc bảo vệ rừng | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *