2023 So sánh các thành phần tham gia hô hấp ở tế bào động vật và tế bào thực vật.

25.3. So sánh các thành phần tham gia hô hấp ở tế bào động vật và tế bào thực vật.

So sánh các thành phần tham gia hô hấp ở tế bào động vật và tế bào thực vật:

– Giống nhau: Đều sử dụng nguyên liệu gồm chất hữu cơ, oxygen.

– Khác nhau: Chất hữu cơ mà tế bào thực vật sử dụng có nguồn gốc từ quang hợp, chất hữu cơ mà tế bào động vật sử dụng được lấy từ thức ăn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Quặng pyrite có thành phần chính là FeS2 được dùng làm nguyên liệu để sản xuất sulfuric acid. Xét phản ứng đốt cháy: FeS2 + O2 $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ Fe2O3 + SO2 a) Lập phương trình hoá học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron. b) | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *