2023 So sánh hiện tượng cảm ứng của thực vật với động vật.

33.6. So sánh hiện tượng cảm ứng của thực vật với động vật.

  • Hiện tượng cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm. Hiện tượng cảm ứng  ở động vật thường diễn ra với tốc độ nhanh hơn so với thực vật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Rút gọn các biểu thức sau: | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *