2023 So sánh | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 7: So sánh:

a) $3\frac{2}{11}$ và 3.2

b) $\frac{-5}{211}$ và -0.01

c) $\frac{105}{-15}$ và -7.112

d) -943.001 và 943.0001.

a) $3\frac{2}{11}$ = 3.182 <3.2 => $3\frac{2}{11}$ < 3.2

b) $\frac{-5}{211}$ = -0.024 < -0.01 => $\frac{-5}{211}$ < -0.01

c) $\frac{105}{-15}$ = -7 > -7.112 => $\frac{105}{-15}$ > -7.112

d) -943.001 < 943.0001.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều chủ đề 3: phát triển mối quan hệ với thầy cô | SBT hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *