2023 Sóng âm không truyền được trong môi trường nào?

12.2. Sóng âm không truyền được trong môi trường nào?

A. Chất rắn.

B. Chất rắn và chất lỏng.

C. Chân không.

D. Chất rắn, chất lỏng và chất khi.

=> Sóng âm truyền được trong môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí. Sóng âm không truyền đi được trong môi trường chân không.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Gạch dưới những từ ngữ thể hiện sự thay đổi mà sông Hương tạo ra cho phố phường xung quanh: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *