2023 Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

Câu 4: SGK Vật lí 12 – Trang 115:

Sóng điện từ có tần số 12 MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn.

Chọn đáp án C.

Giải thích: Các bạn tham khảo nội dung lí thuyết tại đây. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Lệnh sau trả lại giá trị gì? “Trường Sơn”.find("Sơn",8) | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *