2023 Sử dụng 2 – 3 cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau ở bài tập 6 để viết câu về đặc điểm khác nhau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Sử dụng 2 – 3 cặp từ ngữ có nghĩa trái ngược nhau ở bài tập 6 để viết câu về đặc điểm khác nhau:

a. Giữa các đồ dùng trong nhà.

M: Cốc uống nước thì lớn còn cốc uống trà thì bé.

b. Giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên.

M: Cây dừa thì cao còn cây chanh thì thấp.

a. Giữa các đồ dùng trong nhà.

– Chiếc tivi này to, còn chiếc kệ lại nhỏ

b. Giữa các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên.

– Cái hang này thật rộng, cái hang bên kia thì quá hẹp

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *