2023 Sử dụng thông tin ở Bảng hoá trị thường gặp của một số nguyên tố hoá học (Bảng 7.2 trang 43 SGK), hãy viết công thức hoá học của:

7.10. Sử dụng thông tin ở Bảng hoá trị thường gặp của một số nguyên tố hoá học (Bảng 7.2 trang 43 SGK), hãy viết công thức hoá học của:

a) copper(l) oxide, (hợp chất hai nguyên tố giữa Cu và O, trong đó Cu có hoá trị l).

b) zinc phosphate (hợp chất chứa Zn liên kết với nhóm nguyên tử PO).

c) calcium carbonate (hợp chất chứa Ca liên kết với nhóm nguyên tử CO:).

d) sodium hydroxide (hợp chất chứa Na liên kết với nhóm nguyên tử OH).

Công thức hoá học:

a) copper(l) oxide: $Cu_{2}$O.

b) zinc phosphate: $Zn_{3}$$PO_{4}$

c) calcium carbonate: $CaCO_{23}$

d) sodium hydroxide: NaOH.

Bài Hay  2023 Tìm và viết lại 3 câu thể hiện lời khuyên trong bài đọc: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *