2023 Sự phân bố electron trong nguyên tử của ba nguyên tố như sau: | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

THÔNG HIỂU

5.11. Sự phân bố electron trong nguyên tử của ba nguyên tố như sau:

X: (2, 8, 1);     Y: (2, 5);     Z: (2, 8, 8, 1);

Hãy xác định vị trí các nguyên tố này trong bảng tuần hoàn.

  • Nguyên tử X có 11 electron và 1 eleetron lớp ngoài cùng nên ở ö số 11, chu kì 3, nhóm IA.
  • Nguyên tử Y có 7 electron và 5 electron lớp ngoài cùng nên ở ô số 7, chu kì 2, nhóm VA.
  • Nguyên tử Z có 19 electron và 1 clectron lớp ngoài cùng nên ở ô số 19, chu kì 4, nhóm IA.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Sulfuric acid (H2SO4) là hoá chất quan trọng trong công nghiệp, ứng dụng trong sản xuất phân bón, lọc dầu, xử lí nước thải,... Một giai đoạn để sản xuất H2SO4 là phản ứng 2SO2(g) + O2 (g) → 2SO3 (g), kết quả thực nghiệm của phản ứng cho giá trị theo bảng: | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *