2023 Sự thụ phấn là quá trình

37.8. Sự thụ phấn là quá trình

A. chuyển hạt phấn từ bao phấn sang bầu nhuy.

B. chuyển giao tử đực từ bao phấn sang vòi nhuy.

C. chuyển hạt phấn từ bao phấn sang đầu nhuy.

D. chuyển hạt phấn từ bao phấn sang noãn.

  • C. chuyển hạt phấn từ bao phấn sang đầu nhuy.

=>Thụ phấn là một bước rất quan trọng trong quá trình sinh sản ở thực vật có hạt; là quá trình chuyển những hạt phấn (còn gọi là bào tử đực) tới lá noãn, cấu trúc chứa noãn (còn gọi là bào tử cái). 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nước nào sau đây được xem là nền kinh tế lớn ở châu Á? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *