2023 Sự trao đổi khí giữa môi trường và mạch máu diễn ra ở đâu?

27.6. Sự trao đổi khí giữa môi trường và mạch máu diễn ra ở đâu?

A. Phế nang.

B. Phế quản.

C. Khí quản.

D. Khoang mũi.

=> Quá trình trao đổi khí ở phổi là quá trình chuyển O2 từ khí quyển vào dòng máu (quá trình oxy hóa) và chuyển CO2 từ dòng máu thải ra môi trường (thải CO2). Quá trình này xảy ra giữa các phế nang chứa khí và các mao mạch gọi là mao quản.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đếm rồi viết vào chỗ chấm | VBT Toán 3 chân trời sáng tạo tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *