2023 Sửa lại lỗi dùng từ trong các câu sau | Văn 9 kì 1

Câu 3 (Trang 103 SGK) Sửa lại lỗi dùng từ trong các câu sau
a. Vào đêm khuya, đường phố im lặng.
b. Trong thời kì đổi mới, Việt Nam đã thành lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới.
c. Những hoạt động từ thiện của ông khiến chúng tôi rất cảm xúc.

Sửa các lỗi sai như sau:

a. im lặng ==> vắng lặng (từ im lặng dùng không phù hợp, từ này thường dùng để chỉ hoạt động của con người.)
b. thành lập ==> thiết lập
c.cảm xúc ==> cảm động

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Từ các tỉ số sau đây có thể lập được tỉ lệ thức không? | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *